Mái che cánh bườm

Chọn danh mục:

Cung cấp dù che được nhập từ Châu Âu chịu được gió lớn, vải dù cao cấp được ưu chuộng cho các resorts, khách sạn

Sản phẩm:

mái hiên cánh buồm

Mái hiên che nắng dạng cánh buồm tam giác

Mã sản phẩm: Skyzone-CB2100

Giá từ: 1.650.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái che hiên hình buồm tam giác cân

Mái hiên che nắng hình cánh buồm tam giác cân

Mã sản phẩm: skyzonr-CB2105

Giá từ: 2.450.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng tam giác cân

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 340 gsm 2.5m x 2.5m x 3.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2110

Giá từ: 2.100.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng tam giác

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 340 gsm 3.6m x 3.6m x .4.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2115

Giá từ: 3.100.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng tam giác cânn

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 430 gsm 2.5m x 2.5m x .3.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2120

Giá từ: 2.500.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng tam giácc

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 358 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2125

Giá từ: 3.400.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che hồ bơi tam giác cân.

Mái hiên cánh buồm che hồ bơi tam giác cân 384 gsm 2.5m x 2.5m x 3.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2130

Giá từ: 2.650.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
bạt che nắng tam giác cânn.

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 384 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2135

Giá từ: 3.900.000đ - 4đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác cân 412 gsm 2.5m x 2.5m x .3.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2140

Giá từ: 2.950.000đ - 3đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắngg

Mái hiên cánh buồm che nắng 412 gsm 3.6m x 3.6m x .4.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2145

Giá từ: 4.400.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên lưới che nắng tam giác

Mái hiên lưới che nắng tam giác 280 gsm 2.5m x 2.5m x 2.5m.

Mã sản phẩm: skyzone-CB2150

Giá từ: 1.700.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên che nắng tam giác.

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác 280 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2155

Giá từ: 2.700.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đều

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đều 280 gsm 5.3m x 5.3m x .5.3m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2160

Giá từ: 3.800.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đềuu

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đều 340 gsm 2.5m x 2.5m x 2.5m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2165

Giá từ: 2.200.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên cánh buồm che nắng tam giác

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đều 340gsm 3.6m x 3.6m x 3.6m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2170

Giá từ: 2.900.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤
mái hiên cánh buồm che nắng

Mái hiên cánh buồm che nắng tam giác đều 340 gsm 5.3m x 5.3m x 5.3m

Mã sản phẩm: skyzone-CB2175

Giá từ: 4.600.000đ

Mái che hiên ngoài trời hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực,...
CHI TIẾT ➤