Bạt che trong suốt

Chọn danh mục:
images

Bạt che trong suốt Skyzone GR 7402

Mã sản phẩm: Skyzone GR 7402

Giá từ: 450.000đ

Bạt che trong suốt, màng che trong suốt Skyzone PVC là một thành phần phức tạp của PVC (poly vinyl clorua) polyme thiết kế cho bên ngoài các ứng dụng với điều kiện thời tiết tiêu chuẩn và tiếp xúc với...
CHI TIẾT ➤
tải xuống

Bạt che trong suốt Skyzone CH 7403

Mã sản phẩm: Skyzone CH 7403

Giá từ: 390.000đ

Bạt che trong suốt, màng che trong suốt Skyzone PVC là một thành phần phức tạp của PVC (poly vinyl clorua) polyme thiết kế cho bên ngoài các ứng dụng với điều kiện thời tiết tiêu chuẩn và tiếp xúc với...
CHI TIẾT ➤
tải xuống (2)

Bạt che trong suốt Skyzone CL 7404

Mã sản phẩm: Skyzone CL 7404

Giá từ: 490.000đ

Bạt che trong suốt Skyzone PVC là một thành phần phức tạp của PVC (poly vinyl clorua) polyme thiết kế cho bên ngoài các ứng dụng với điều kiện thời tiết tiêu chuẩn và tiếp xúc với tia cực tím. Trong...
CHI TIẾT ➤